• specials

    Van dagelijks vakantaseren leef je lang en gelukkiger

    Het is nu ook wetenschappelijk onderbouwd. Nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden heeft aangetoond dat je van regelmatig vakantaseren langer en gelukkiger leeft. Onderzoeker Willem Luitjes: “we hebben de afgelopen 2 jaar een tweetal groepen mensen gevolgd. Iedere week hebben we de bloeddruk gemeten en het cholesterolgehalte bepaald. Bij een groep die dagelijks vakantaseert en een groep die dat niet of nauwelijks doet. Wat blijkt nu? De groep die dagelijks vakantaseert scoort significant beter op bloeddruk en cholesterol. Dit zijn belangrijke graadmeters voor de gezondheid van mensen.” Vakantaseren draagt bij aan lang en gelukkiger leven Ook blijkt uit hersenscans van mensen die dagelijks vakantaseren dat een gebiedje in de hersenen…